Εκτιμήσεις

Τα στελέχη της REDVIS έχουν μεγάλη εμπειρία σε Εκτιμήσεις (Valuations) που προορίζονται για:

 

● ΔΛΠ-ΔΠΧΠ & Εύλογες Αξίες

● Αξιολόγηση Επενδύσεων

● Έλεγχο Απόδοσης Χαρτοφυλακίων

● Διαπραγματεύσεις

● Μισθώσεις & Εκμισθώσεις

● Χρηματοδότηση και Δανεισμό

● Εισφορές Κεφαλαίου & Μεταβιβάσεις

● Αυτούσιες Διανομές Ακινήτων

● Στρατηγικές Βελτιστοποίησης

● Αναδιαρθρώσεις Χαρτοφυλακίων

● Νομική Υποστήριξη

● Επιστημονικές Πραγματογνωμοσύνες

● Θέματα Πίστης & Συναλλαγών

● Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

● Στρατηγικό Σχεδιασμό & Αποφάσεις

● Πωλήσεις και Μακροχρόνιες Συμβάσεις

● Αξιολόγηση Αναπτύξεων & Κόστους

● Sale & Leaseback

● Επιμερισμό Τιμών Εξαγοράς

● Φορολογικούς Σκοπούς

● Απαλλοτριώσεις και Αποζημιώσεις

● Αξιολόγηση Υπεραξιών

● Επίλυση Πολεοδομικών Θεμάτων

● Υπολογισμό Απολεσθέντων Εσόδων

 

 

 

Τηλέφωνο
210 7211290
Email
info@redvisltd.com
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 45, ΤΚ 11528, Αθήνα

Share

Copyrights @ 2020 REDVIS Ltd - Redvis Ltd Data
© Developed by Jetnet