Πελάτες & Συνεργάτες

Μεταξύ των έργων και των πελατών, για τους οποίους τα στελέχη της REDVIS ΕΠΕ έχουν διεκπεραιώσει εκτιμήσεις, συγκαταλέγονται:

 

 • Ελεγκτικοί – Λογιστικοί Οίκοι
 • Τράπεζες, Οργανισμοί & Ινστιτούτα
 • Βιομηχανίες & Εμπορικές Εταιρίες
 • Ξενοδοχειακές - Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Αναπτυξιακές Εταιρίες (Developers)
 • Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (REICs)
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Δικηγορικές εταιρείες
 • Φορείς του Δημοσίου
 • Ιδρύματα, Ταμεία & Κληροδοτήματα
 • Εταιρείες Ειδικού Σκοπού

 

 

 

Τηλέφωνο
210 7211290
Email
info@redvisltd.com
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 45, ΤΚ 11528, Αθήνα

Share

Copyrights @ 2020 REDVIS Ltd - Redvis Ltd Data
© Developed by Jetnet